O MNĚ

➔ Vzdělání

2016 - profesor environmentálních věd, UK Praha

2010 - docent geologie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

1991 - 1994 CSc. geochemie, Český geologický ústav

1989 -  RNDr. analytická chemie, Přírodovědecká Fakulty Univerzity Karlovy, Praha

➔ Zaměstnání

1990 - vědecký pracovník, odbor environmentální geochemie a biogeochemie, Česká geologická služba, Praha

2010 -  Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., vedoucí oddělení 

2004 - 2007 náměstek ředitele pro výzkum, Česká geologická služba, Praha 

1997 - 1998 Department of Forest Ecology, Swedish University of Agricultural Sciences, Umea, Sweden, postdoctoral fellowship

1993 - Department of Land and Water Resources, Royal Institute of Technology, Stockholm,     Sweden, Swedish Institute Fellowship

Dále mnoho kratších studijních cest a pobytů (týdny a měsíce) na pracovištích zejména v USA, Švédsku a Norsku.

➔ Specializace

Ochrana přírody a krajiny, klimatická změna, kyselé deště, okyselení vod a poškození lesů

➔ Členství, pozice, ocenění

Člen celostátní komise TOP09 pro životní prostředí, spoluautor kapitoly „Životní prostředí“ ve volebním programu TOP09 k parlamentním volbám 2013.

Zastupitel městské části Praha 6, předseda komise životního prostředí

Člen grémia ministra životního prostředí pro národní parky (1998-)

Člen rady Krkonošského národního parku (2002-)

předseda vědecké sekce rady NP Šumava (2006-2011)

předseda Stínové vědecké rady NP Šumava (2011-2015)

člen Rady NP Šumava (2014-)

člen vědecké rady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (2006-2013)

člen vědecké rady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (2006-2013)

člen všdecké rady fakulty životního prostředí 4eské zemědělské univerzity (2015-)

člen panelu Rady vlády ČR pro trvale udržitelný rozvoj (2014-).

Hlavní řešitel vládního úkolu č. 532/2000 „Návrh komplexního a systémového řešení směřujícího k zastavení degradace lesních půd pod vlivem imisí“).

Spoluautor Stanoviska vědeckých a odborných pracovníků ke stavu českých lesů (2007).

Předseda Petičního výboru „Petice za obnovu zemědělské krajiny 2012, 25 tisíc signatářů).

Nominace na cenu Josefa Vavrouška (2012).

Držitel ceny Vojtěcha Friče Časopisu Živa (2013).

Člen Dozorčí rady Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM, Praha (2009-2017)

Hlavní organizátor mezinárodní konference ACID RAIN 2005 v Praze.

"Naší programem

je selský rozum

a řešení problémů."

KONTAKT

POSLAT DOTAZ

Opište Captcha

Jakub Hruška

jakub.hruska@geology.cz